• MR Poprad s.r.o.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (prim. MUDr. Stanislav Okapec)
 • Univerzitná nemocnica Martin (prim. MUDr. Mária Hladká)
 • Dr. MAGNET s.r.o. (prim. MUDr. Imrich Borský)
 • Pro Magnet s.r.o. (prim. MUDr. Peter Morvay)
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (prim. MUDr. Miroslav Gajan)
 • Alpha medical a.s. (doc. MUDr. Ľudovít Lauko, CSc.)
 • BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o. (doc. MUDr. Marián Benčát)
 • NEUROTEC s.r.o. (MUDr. Jozef Siviček)
 • Ortos Paidon, s.r.o. (prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.)
 • RDG, s.r.o. (MUDr. Vladimír Kuštár)
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, (MUDr. Eva Jakubčáková)
 • Poliklinika SEKČOV
 • ÚVN SNP Rožumberok – FN, (MUDr. Lubomír Kočner)
 • FNsP J. A. Reimana Prešov (MUDr. Miloslav Šimko)