Reportáž ČT se opírala o nepřesné údaje a nevyžádala si stanovisko dodavatele technologie. Kritiku postavila na starší verzi software pro soudy – předmětem dodávky pro Ministerstvo spravedlnosti (MS)  je však nová verze NEWTON Dictate 3, která kritizované nedostatky nemá. Místo v reportáži nepřesně uvedených 600 proškolených soudců má již nyní licenci s proškolením přes 1400 osob. Celkem získá MS na 2500 licencí včetně vstupního zaškolení.

Ve  zpravodajském pořadu Události odvysílala ČT dne 2.2.2014 reportáž Edity Horákové o údajně „nefunkčním přepisu hlasu do textu u soudu“.  Aniž by reportáž jmenovitě uvedla dodavatele software pro Ministerstvo spravedlnosti, je jím společnost NEWTON Technologies, která vyhrála výběrové řízení MS ČR. K nepřesnostem v reportáži, které vytvářejí dojem, že dodaný software trpí chybovostí a je mezi uživateli, především soudci, neoblíben, resp. je jimi minimálně využíván, se již podrobně vyjádřiloMinisterstvo spravedlnosti.  Společnost NEWTON Technologies chce k této tématice uvést následující stanovisko.

Zásadní nepřesností, která dává celou zakázku do negativního kontextu, je, že reportáž ČT pracovala s ohlasy na testovací verzi NEWTON Dictate 2. Předmětem dodávky, o nějž se opírá v reportáži zmíněný „ostrý provoz“, je však novější verze NEWTON Dictate 3, která kritizované nedostatky nemá. I když v jedné pasáži reportáže zazní, že podle MS údajně  „nejnovější verze chyby nedělá“, celá konstrukce „příběhu“ reportáže ČT se opírá o kritiku překonané verze software, která není předmětem dodávky do ostrého provozu.

Reportáž navíc podává nepřesné údaje o rozsahu využití produktu, jako by mělo jít o jakýsi okrajový jev. Uvádí, že z celkového počtu 3000 soudců absolvovalo školení údajně jen 600. Skutečností je, že k 31. 12. 2013 bylo poskytnuto a využíváno celkem 1843 licencí a počet osob využívajících služby je 1428 (rozdíl mezi počtem licencí a počtem osob je dán tím, že někteří uživatelé mají více licencí). Údaj o 600 soudcích je jen dílčí informací, opírající se o závazek proškolit v rámci projektu, hrazeného z prostředků EU, minimálně 600 osob a poskytnout minimálně 600 licencí. Tento závazek byl více než dvojnásobně překročen. Byla navíc uzavřena rámcová smlouva na dalších 1900 licencí vč. dalších služeb tréninku a údržby, která zahrnuje i  budoucí zaškolení dalších uživatelů. Celkem tedy MS ČR získá za vysoutěženou cenu na 2500 licencí včetně zaškolení.

Další detailní informace jsou k dispozici jak u garanta projektu na MS ČR, tak i u dodavatele řešení – společnosti NEWTON Technologies.  Fakta jsou k dispozici, jen se nedostala do reportáže v takovém rozsahu, struktuře a kvalitě, aby byl divákům podán objektivní obraz o celém projektu. O jeho pozitivním přínosu pro státní správu, potažmo pro posílení výkonnosti našeho soudnictví, po čemž odborná i laická veřejnost již dlouho oprávněně volá. Lze jen vyjádřit přání, aby redakce veřejnoprávní televize, která se naprosto oprávněně zajímá o tématiku veřejných zakázek a o kvalitu projektů, pořizovaných z veřejných prostředků, věnovala při přípravě reportáže odpovídající pozornost prověření skutečného stavu věcí. A to i tím, že si vyžádá stanovisko všech zainteresovaných včetně firmy, jejíž produkt podrobuje kritice.