Polská generální prokuratura informovala koncem minulého týdne o výsledcích výběrového řízení, do něhož byl nabídnut přepisovací software NEWTON Dictate jako nástroj automatického převodu mluveného slova do textu. Výběrové řízení na dodávku této technologie je součástí projektu „Implementace digitalizace spisů přípravného řízení a vytvoření místního a centrálního úložiště digitálních záznamů v organizačních složkách prokuratury.“

Jedním z faktorů, jenž měl v rozhodování o vítězi důležitou roli, byla přesnost a kvalita rozpoznaného textu. V této disciplíně získal software NEWTON Dictate největší počet bodů a byl vyhodnocen jako nejlépe vyhovující. V návaznosti na nabízenou cenu za dodání byl tak zvolen jako vítěz a dodavatel poptávaného řešení.
„Věříme, že software jehož jsme dodavatelem, splní veškerá očekávání zadané poptávky a my tak získáme další spokojené uživatele i na polském trhu.“ dodává Ing. Stanislav Čihák, ředitel společnosti NEWTON Technologies, a.s.

Oficiální rozhodnutí zde