Súdny znalec v odbore psychológia, klinická psychológia a psychológia sexuality

“Zakúpením software NEWTON Dictate som získal užitočný nástroj, ktorý mi zrýchlil prenášanie myšlienok do textu v textovom procesore, nakoľko na klávesnici píšem pomaly. Obzvlášť výhodný je software pre textovanie údajov, ktoré mám zaznamenané z vyšetrenia klienta a potrebujem ich dostať do počítača. Celkový čas zápisu do počítača sa mi skrátil asi na polovicu. Žiaľ software nevie za mňa napísať posudok a vyhodnotiť psychodiagnostické metódy, čo je výzvou pre tvorcov do budúcnosti.”