Hispatologické oddelenie všeobecnej nemocnici s PLK Lučenec

“Program na našom pracovisku oddelenia patológie v Lučenci používame tri roky. Využívame ho pri zapisovaní bioptických nálezov. Jeho prínosom je zrýchlenie a skrátenie vyšetrovania, k tomu nám zvyšuje presnosť práce. Je to fantasticky program. ktorý sa na našom pracovisku veľmi osvedčil.”