Oddelenie rádiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

“V súčasnej dobe sa program využíva na pracoviskách CT, mamografie, magnetickej rezonancie, klasickej diagnostiky, angiografie a intervenčnej rádiológie. Pomocou hlasu lekári zapisujú lekárske správy priamo do karty pacienta.”