2016

Uvádzame na slovenský trh najnovšie verziu softvéru NEWTON Dictate 5

2015

Prichádzame s novou firemnou identitou
Víťazíme vo výberovom konaní Poľskej generálnej prokuratúry
Uvádzame na slovenský trh elektronickú licenciu softvéru NEWTON Dictate 4

September 2014

Best website award

Best original website 2014

2014

Do distribúcie na poľskom trhu uvádzame softvér NEWTON Dictate 4.
Nová verzia softvéru NEWTON Dictate 4 tiež na Slovensku.
Do médií sa dostáva naše virálna kampaň s názvom Pes a Médiá zožerú všetko.
Spúšťame internetový obchod špeciálnych diktovacích systémov OLYMPUS www.diktafon.cz
Spoločnosť NEWTON Technologies, a.s. sa zapojila do projektu Českého rozhlasu Rádiožurnálu "100 statočných" a doslovne prepísala všetky uskutočnené rozhovory.
Uvádzame na trh elektronickú licenciu softvéru NEWTON Dictate 4.

2013

Spúšťame internetový obchod špeciálnych diktovacích systémov PHILIPS www.diktafony.cz
Stávame sa oficiálnym zastúpením spoločnosti Olympus.
Stávame sa oficiálnym zastúpením spoločnosti Philips.
Na trh prichádza nová verzia NEWTON Dictate 4 s pokročilým hlasovým ovládaním.
Vstupujeme s rozpoznávaním reči na poľský trh.

2012

Uvádzame na trh prelomovú verziu programu NEWTON Dictate 3.

2011

V Bratislave predstavujeme NEWTON Dictate pre rozpoznávanie slovenských právnych textov.

2010

Víťazíme vo výberových konaniach Ministerstva vnútra ČR a Českej inšpekcie životného prostredia.
Výrazne rozširujeme portfólio českých a slovenských odborných slovníkov.

2009

Vyhrávame výberové konanie Ministerstva spravodlivosti na prenájom technológie v rámci II. etapy pilotného projektu nasadenie diktovací systémov na súdoch a štátnych zastupiteľstvách v ČR.
Vstupujeme na slovenský trh s rozpoznávaním reči pre lekársky odbor rádiológia.

2008

Vzniká samostatná spoločnosť NEWTON Technologies.
České súdy a štátne zastupiteľstvá testujú NEWTON Dictate v I. etape projektu Ministerstva spravodlivosti.

2003

Začatie projektu rozpoznávanie hlasu v rámci NEWTON Media, a.s., ktorého cieľom bolo implementovať rozpoznávanie plynulej reči do procesu doslovného prepisu televíznych a rozhlasových relácií.

Partner Vášho hlasu

O nás

WEB-bannerSK

O spoločnosti NEWTON Technologies

Spoločnosť NEWTON Technologies, a.s. bola založená v roku 2008 s cieľom prenesenia hlasových technológií k užívateľom a do priemyslu. Zameriava sa na systémy rozpoznávania hlasov slovanských jazykov (čeština, slovenčina, poľština, chorvátčina, ruština, …). Systémy založené na rozpoznávanie hlasov sú tak overené radom klientov a spoločnosť má rozsiahle skúsenosti s implementáciou doť rôznych informačných systémov  a školením užívateľov.

Vedľa diktovacích softvérov (NEWTON Dictate) sa venuje aj prepisom záznamov na zákazku, vyhľadávaním v audiovizuálnych archívoch, hlasovým analýzam a hlasovému ovládaniu počítača. Na rozvoji hlasových technológií spoločnosť úzko spolupracuje s týmom prof. Jana Nouzy z Technickej univerzity v Liberci. Vďaka našej sesterskej spoločnosti NEWTON Media, ktorá sa zaoberá monitoringom médií a vlastní najbohatší archív plných textov, pravidelne aktualizujeme základnú slovnú zásobu používanú pre rozpoznávanie.

Naše riešenie ponúkame klientom v rade odborov, ako sú napr. súdy a  prokuratúra, advokácia, zdravotníctvo, školstvo, bankovníctvo a poisťovníctvo, žurnalistika. Zdravotne znevýhodneným občanom tieto technológie pomáhajú prekonávať ich obmedzenia a zapájať sa do pracovného procesov.

Kontakt

Daniela Parmová
daniela.parmova@newtontech.cz

JE NÁM CŤOU PODPOROVAŤ UŽITOČNÉ VEREJNÉ PROJEKTY

DUHOVÝ MOST

Pomáhame hendikepovaným so zapojením do verejného života. 
Projekty realizované spoločne s občianskym združením Polovina nebe, na podporu telesne znevýhodnených občanov, zacielené na zvyšovanie ich počítačových zručností.

KONTO BARIÉRY

Konto Bariéry je kľúčový projekt Nadace Charty 77. Ide o kontinuálnu zbierku, ktorej sa viac ako dvadsať rokov zúčastňujú desaťtisíce darcov – svojím pravidelným príspevkom pomáhajú naplňovať a financovať program Konta Bariéry. Podobne ako spoločnosť NEWTON Technologies, a.s. Zlepšujeme spoločne život ľudí s hendikepom.

ORBI PONTES

Občianske združenie ORBI PONTES vzniklo, aby organizovaním kultúrnych a vzdelávacích projektov podporilo správny prístup a toleranciu k osobám so zdravotným postihnutím a osobám  iným spôsobom znevýhodnených. Naše spoločnosť NEWTON Technologies, a.s. sa stala partnerom projektu Týždeň komunikácie osôb so sluchovým postihnutím.

ZELENÁ FIRMA

Naše spoločnosť sa zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svojim zamestnancom zbaviť sa ekologickým spôsobom vyslúžilých drobných elektrospotrebičov a batérii, čím rozširuje svoje aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. Cieľom projektu je ochrana životného prostredia zabezpečením spätného odberu a efektívna recyklácia nepotrebných elektrozariadení. Iniciátorom projektu je spoločnosť REMA Systém a.s., ktorá zaisťuje organizáciu zberu, triedenia, recykláciu a nakladanie s elektroodpadom v celej České republike.

VYUŽITIE MODERNEJ TECHNOLOGIE PŘI INTEGRÁCII OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM NA TRH PRÁCE

Pomáhame nevidomým nájsť uplatnenie na trhu práce. 
Projekt uskutočnený v spolupráci so Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Výsledkom je rekvalifikácia osôb so zrakovým hendikepom na povolanie prepisovateľov a následné vyhľadanie zodpovedajúcich pracovných príležitostí.

HLASOVÉ TECHNOLOGIE PRE NEPOČUJÚCICH

Uľahčujeme nepočujúcim komunikáciu.
Pilotní projekt, spustený spolu s Českou unií neslyšících, slúži k nasadeniu mobilných hlasových technológií ako nástroj pre uľahčenie komunikácie a socializácie osôb s poškodením sluchu v bežnom prostredí.

Účtovnej závierky NEWTON Technologies

2015

Účetní závěrka 2015 (formát PDF 3.0MB)

2014

Účetní závěrka 2014 (formát PDF 1.7MB)

2013

Účetní závěrka 2013 (formát PDF 1.2MB)

Partneri

newton_CMYK_varianta01
logo-tul-225

História spoločnosti

NEWTON Technologies, a.s.

2003

Začatie projektu rozpoznávanie hlasu v rámci NEWTON Media, a.s., ktorého cieľom bolo implementovať rozpoznávanie plynulej reči do procesu doslovného prepisu televíznych a rozhlasových relácií.

NEWTON Technologies, a.s.