Od 26. srpna 2013 se NEWTON Technologies a.s. stává oficiálním zastoupením Philips – diktovací technika pro Českou republiku a rozšiřuje tím portfolio svých nabízených produktů o veškerý diktovací sortiment značky Philips, která je dlouhodobě světovou jedničkou v tomto oboru.

NEWTON Technologies, a.s. tak získává nástroj k poskytování komplexních řešení na poli diktování. Dosavadní primární oblast spočívající ve vývoji a prodeji software NEWTON Dictate pro převod mluveného slova do psaného textu, je od nynějška doplněna o nabídku špičkové diktovací techniky Philips (diktafony, diktovací konzole SpeechMike, ovládací pedály, zařízení pro konvenční přepis, příslušenství…).logo-philips

Toto spojení, které vyplynulo z dlouhodobé spolupráce i z logické návaznosti obou vzájemně úzce provázaných technologií, umožní poskytovat a nabízet neomezená komplexní řešení v oblasti diktování a ještě užší technickou kompatibilitu mezi softwarem NEWTON Dictate a hardwarem Philips.

V neposlední řadě je toto spojení přínosem pro Vás, naše zákazníky, ať již v objednávkách a dodávkách diktafonů či celých diktovacích systémů a komplexních řešení u jednoho dodavatele, stejně jako v oblasti technické podpory a servisu na jedné „adrese“.

Ke stejnému datu, 26.8.2013, přechází pod společnost NEWTON Technologies, a.s. také specialista a odborník na diktovací techniku pan Martin Krásný, na kterého se můžete i nadále obracet se svými technickými či obchodními dotazy – diktafony@newtontech.cz.