Študent, fyzioterapeut

“NEWTON Dictate som začala používať pri štúdiu fyzioterapie na VŠ, kde mi bol užitočným pomocníkom pri písaní referátov a nakoniec i bakalárskej práce. Pomáha mi, ale i pri samotnej komunikácii zo známymi a kamarátmi prostredníctvom e-mailu, chatu atd. Na programe najviac oceňujem rýchlosť a veľmi malú chybovosť, hlavne odborné slovníky. Nemôžem však nespomenúť ochotu zástupcu Newton Technologies pri riešení problémov, konzultácii, testovaní atd. , a to prakticky kedykoľvek v priebehu dňa.”