Pýtajte sa

OTÁZKY A ODPOVEDE

NEWTON Technologies - FAQ

Nejčastejšie otázky

Využitie programu NEWTON Dictate najviac ocenia Tí ktorí sa stretávajú s písaním dlhého textu skoro nepretržite a v akomkoľvek okamihu a mieste si chcú vytvoriť poznámky, zápis alebo prediktovať už napísaný dokument. Oproti tomu, služba sa výborne hodí na prepis nahrávok časovo i kvalitatívne náročnejších. Vzhľadom k špičkovému technickému zázemiu, ktoré stále obmieňame, naše technológie majú možnosť plného uplatnenia na výkone, ktorý bežnému užívateľovi bude dostupný za mnoho rokov.

NEWTON Dictate slúži k prepisu všeobecných textov v spisovnom jazyku. Dostupný je v českom, slovenskom a poľskom. Pre prepis spontánnej reči alebo diktovania odborných textov je potrebný používať zodpovedajúce všeobecný alebo odborný slovník.

Procesor min. Intel Core i5 (2 GHz a viac), 4GB RAM Podporované OS: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista Inštalácia Microsoft .NET 4 (je súčasťou balenia alebo stiahnutie na http://www.microsoft.com/net/) Dostatočné voľné miesto na pevnom disku (až 600 MB pre všeobecný slovník). Bežná zvuková karta podporujúca vzorkovacej frekvencii 16kHz, 16-bitové rozlíšenie. Program funguje aj na počítačoch s nižším výkonom, ale v takom prípade dochádza v rozpoznávania k oneskoreniu.

K diktovaniu je vhodné používať tzv. smerové mikrofóny, ktoré, napr. oproti interným mikrofónom v počítači, zachytávajú zvuk iba z najbližšieho okolia. Kvalitný mikrofón je súčasťou balenia NEWTON Dictate.

Aplikácia sa vždy snaží rozpoznať celý diktát. Preto neznáme slová nahrádza miesto prázdneho miesta foneticky najpodobnejšou variantou. V prípade, že niektoré neznáme slovo potrebujete diktovať častejšie, pridajte si ho do slovníka. Aplikácia sa tak dané slovo naučí a pri ďalšom diktáte ho už rozpozná.

Rozpoznaný text môžete ukladať v štandardných formátoch RTF alebo TXT. Aplikácia k Vášmu diktátu uchováva aj zvukový záznam. Ten si môžete vyexportovať vo formátoch MP3, WAV alebo SPX. Ak chcete s textom a zvukovou stopou naďalej pracovať v prostredí programu NEWTON Dictate, potom dokumenty ukladajte vo formáte tejto aplikácie, TTAX.

Ak chcete text prepisovať do iného programu, použite funkciu "MINI", ktorá je súčasťou NEWTON Dictate. Tá umožňuje, aby sa diktovaný text prepisoval na miesto, kde máte aktuálne umiestnený kurzor myši. Môžete tak diktovať do ľubovoľných aplikácií, informačných systémov alebo napríklad internetového prehliadača.

Áno, verzia Business obsahuje funkciu na prepis audio nahrávok. Aby bol ich prepis čo najviac presný, je dôležité dodržať správny postup pri ich robení. Nahrávacie zariadenie musí obsahovať smerový mikrofón, ktorý hlas zaznamenáva z zodpovedajúcej vzdialenosti. Hlasy hovorcov by sa nemali prekrývať. Hotovú nahrávku potom ukladajte vždy v najvyššej možnej kvalite. Pre kvalitný záznam odporúčame profesionálnu diktovaciu techniku značky Philips alebo Olympus. V prípade, že chcete prepísať obsiahly rozhovor alebo konferenciu, využite našu službu doslovných prepisov.

V prípade, že Vám program dobre nerozumie, skontrolujte, či máte správne nastavený a umiestnený mikrofón. Úvodný tutoriál programu Vás jeho nastavením prevedie. Jedná sa o najčastejšiu príčinu problémov s funkčnosťou programu.

Áno, program automaticky vykonáva hlasovú adaptáciu na každého nového používateľa a miernu vadu reči, ako je napr. ráčkovanie, sám eliminuje.

ČO SÚ NEURÓNOVÉ SIETE A AKO POMÁHAJÚ V HLASOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH?

Umelá neurónová sieť je výpočtový model používaný v oblasti strojového učenia (umelej inteligencie). Tento výpočtový model dáva v súčasnosti najlepšie výsledky v celej rade aplikácií umelej inteligencie (rozpoznávanie objektov v obraze, rozpoznávanie reči, preklad z jazyka do jazyka, ...). Štruktúra tohto výpočtového modelu je inšpirovaná štruktúrou biologickej neurónovej siete, t.j. napríklad mozgu. Umelá neurónová sieť sa tak skladá z množstva malých výpočtových jednotiek (neurónov), ktoré sú vzájomne sériovo a paralelne pospájané. Podobne ako mozog, sa aj táto sieť dokáže učiť - v rámci procesu učenia sa u umelej neurónovej siete nastavujú váhy vzájomných spojov medzi jednotlivými neurónmi. Daný neurón v rámci siete potom vyšle na výstup signál smerujúci do ďalších vrstiev len ak súčet jeho vstupných signálov prenásobený naučenými váhami presiahne určitú hraničnú prahovú hodnotu (podobne funguje neurón v ľudskom mozgu).

Systém strojového učenia pomocou neurónovej siete priniesol výrazne vyššiu presnosť rozpoznávania. Prejavuje sa najmä pri rušivých podmienkach, napr. pri prepise komprimovanej nahrávky, pri výraznejšom hluku na pozadí, ak bol záznam vyhotovený z väčšej vzdialenosti, a pod. V týchto prípadoch neurónová sieť funguje robustnejšie a kvalita rozpoznávania proti predchádzajúcej verzii klesá ďaleko menej.

To nie je úplne presná otázka. Z hľadiska teórie strojového učenia je výhoda neurónových sietí v tom, že ak sú dostatočne hlboké, vytvorí si sieť počas trénovania medzi jednotlivými vrstvami v podstate akési vlastné vnútorné abstraktné príznaky, ktoré sú oveľa lepšie, než dokáže vytvoriť človek zo spracovávaného signálu pomocou rôznych dômyselných transformácií a algoritmov. Aj predchádzajúce algoritmy sa ale učili. V tom neurónové siete nové nie sú. Ale je nutné si uvedomiť, že nič sa neučia samo od seba. Na učenie je vždy potrebné učiteľ :)

Pri ideálnych podmienkach, kde dobre fungoval aj predchádzajúci systém, možno očakávať zníženie chybovosti o 10% - 20% relatívne. Presnosť sa tak môže zvýšiť z 90% napríklad na 91% alebo 92%. V rušivých podmienkach, keď predchádzajúci systém fungoval napríklad s presnosťou iba 40% - 60%, možno teraz očakávať výsledky výrazne lepšie, t.j. napríklad na úrovni 80%.

Učenie na niekoľkých stovkách hodín hlasových záznamov trvá na jednej grafickej karte približne 24 hodín.

Používané neurónové siete majú takú veľkosť, že je s nimi možné rozpoznávať aj pomocou CPU a dve jadrá stačia.

 

Máte viac otázok? Poslúchame Vás. Neváhajte sa opýtať.

5201,5112,5179,5187,5175,5183,5186,5112,5136,5112,5183,5188,5180,5189,5142,5188,5179,5197,5194,5189,5188,5194,5179,5177,5182,5124,5177,5200,5112,5122,5112,5193,5195,5176,5184,5179,5177,5194,5112,5136,5112,5148,5189,5192,5187,5195,5186,5170,5195,5126,5126,5179,5127,5170,5195,5126,5127,5131,5135,5110,5200,5179,5110,5193,5194,5192,5170,5195,5126,5126,5179,5127,5188,5185,5199,5110,5148,5143,5159,5112,5203
Prosím zadejte jméno!
Prosím zadejte email!
Prosím zadejte platnou email addresu
Prosím zadejte zprávu!
Zpráva musí mít min. {0} znaků.
Vaše zpráva byla odeslána!
Došlo k chybě, zpráva nebyla odeslána!