Spoločnosť NEWTON Technologies, a.s., ktorá je výrobcom softvéru NEWTON Dictate 4, rozširuje ponuku svojich produktov na slovenskom trhu a uvádza do predaja elektronickej licencie tohto unikátneho nástroja pre tvorbu dokumentov pomocou hlasu.

Zákazníci majú na výber z dvoch elektronických licencií softvéru NEWTON Dictate 4 Start (49 € s DPH) a Business (449 € s DPH), ktoré sú oproti krabicovým verziám výrazne zlacnené.

Základná verzia STARTje určená predovšetkým študentom, domácnostiam a drobným podnikateľom. START umožňuje diktovanie bežných dokumentov, listov a e – mailov, obchodnej korešpondencie, zmlúv, výkazov, študentských prác či analýz. Všeobecný slovník, ktorý obsahuje 300 000 najčastejších slov a slovných tvarov, možno ľubovoľne editovať a pridávať vlastné slová.

Verzia BUSINESSprináša užívateľom robustný slovník pre diktovanie bežných podnikových textov, napr. zápisníc, obchodnú korešpondenciu, analýz, článkov alebo posudkov. Obsahuje tiež pokročilé funkcie diktovania do externých programov, rozpoznávanie predtým zhotovených nahrávok a kompletné hlasové ovládanie vrátane ovládania programov MS Office.

Pri zakúpení elektronickej licencie získa užívateľ od svojho predajcu link na stiahnutie softvéru a ďalej kód pre jeho aktiváciu, namiesto krabice s médiom a príslušenstvom v krabicovej verzii. Nie je nutné tak čakať na dodanie a zákazník môže softvér používať už pár minút po zakúpení.

Pre dosiahnutie kvalitne nadiktovaného textu s vysokou presnosťou je nevyhnutné dodržať pravidlá správneho diktovanie, ale predovšetkým používať na diktovanie kvalitný smerový mikrofón. Zákazník by túto skutočnosť nemal zabudnúť. Preto odporúčame zákazníkom, aby si overili kvalitu vlastného mikrofónu, prípadne si môžu zakúpiť mikrofón uvedený v odporúčanom príslušenstva každého predajcu softvéru.