Po úspešnom štarte, keď pred dvoma rokmi vstúpila spoločnosť NEWTON Technologies na slovenský trh so systémami rozpoznávania hlasu pre medicínu a justíciu, má teraz možnosť predstaviť priaznivcom hlasových technológií jedinečnú novinku.  Dnešným dňom sa slovenské elektronické obchody plnia novou radou softwaru NEWTON Dictate 4 – programom na prevod hlasu do textu. Už teraz si zákazník môže kúpiť najlacnejšiu verziu programu za 99EUR na Alza.sk.

Program NEWTON Dictate 4 ponúka užívateľom moderný design a prehľadné užívateľské prostredie, a to v oboch režimoch – v samostatnom diktovacom programe aj v režime MINI , ktorý umožňuje zapisovať do akejkoľvek inej aplikácie. Pre častých užívateľov MS Office ponúka funkciu hlasového ovládania. Hlasom tak môže používateľ nielen diktovať, ale aj riadiť proces tvorby textu ( korektúra a editácia ), a navyše kompletne hlasom ovládať aplikácie MS Word .

NEWTON Dictate 4 je ponúkaný v troch komerčných sadách: START , BUSINESS a PROFESSIONAL .

Základná verzia START je určená predovšetkým študentom, domácnostiam a drobným podnikateľom. START umožňuje diktovanie bežných dokumentov, listov a e – mailov, obchodnej korešpondencie, zmlúv, výkazov, študentských prác či analýz. Všeobecný slovník, ktorý obsahuje 300 000 najčastejších slov a slovných tvarov, možno ľubovoľne editovať a pridávať vlastné slová. Súčasťou balenia je základný headset.

Verzia BUSINESS prináša užívateľom robustný slovník pre diktovanie bežných podnikových textov, napr. zápisníc, obchodnú korešpondenciu, analýz, článkov alebo posudkov. Obsahuje tiež pokročilé funkcie diktovania do externých programov, rozpoznávanie predtým zhotovených nahrávok a kompletné hlasové ovládanie vrátane ovládania programov MS Office. Súčasťou sady je kvalitný headset profesionálnej značky Sennheiser .

Najvyššia verzia PROFESSIONAL je odbornou nadstavbou verzie BUSINESS. Obsahuje dva slovníky: všeobecný a odborný slovník podľa vlastného výberu. Umožňuje teda diktovať bežné obchodné administratívne texty, ale navyše aj odborné dokumenty. V edícii Právo a justícia užívateľ nájde druhý slovník zameraný na diktovanie právnych textov. Okrem všetkých pokročilých funkcií PROFESSIONAL obsahuje licenciu prenosnú na viac počítačov a profesionálne diktovacie zariadenie Philips Speechmike .

„Slovenčina je spolu s češtinou pre proces rozpoznávania jedným z vôbec najzložitejších jazykov. Sme radi, že môžeme teraz ponúknuť technológiu automatického rozpoznávania reči aj bežným užívateľom a rozšíriť tak portfólio produktov, ktoré na slovenskom trhu už dlhodobo ponúkame.” dodáva Ing. Petr Herian, predseda predstavenstva spoločnosti NEWTON Technologies,a.s.