Čo hovoria naši klienti

Referencie od užívateľov

Fotolia_60411939_M

Výber z referencií

 • MR Poprad s.r.o.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (prim. MUDr. Stanislav Okapec)
 • Univerzitná nemocnica Martin (prim. MUDr. Mária Hladká)
 • Dr. MAGNET s.r.o. (prim. MUDr. Imrich Borský)
 • Pro Magnet s.r.o. (prim. MUDr. Peter Morvay)
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (prim. MUDr. Miroslav Gajan)
 • Alpha medical a.s. (doc. MUDr. Ľudovít Lauko, CSc.)
 • BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o. (doc. MUDr. Marián Benčát)
 • NEUROTEC s.r.o. (MUDr. Jozef Siviček)
 • Ortos Paidon, s.r.o. (prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.)
 • RDG, s.r.o. (MUDr. Vladimír Kuštár)
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, (MUDr. Eva Jakubčáková)
 • Poliklinika SEKČOV
 • ÚVN SNP Rožumberok – FN, (MUDr. Lubomír Kočner)
 • FNsP J. A. Reimana Prešov (MUDr. Miloslav Šimko)

RNDr.Mgr. Dušan Kešický, PhD.

Súdny znalec v odbore psychológia, klinická psychológia a psychológia sexuality

“Zakúpením software NEWTON Dictate som získal užitočný nástroj, ktorý mi zrýchlil prenášanie myšlienok do textu v textovom procesore, nakoľko na klávesnici píšem pomaly. Obzvlášť výhodný je software pre textovanie údajov, ktoré mám zaznamenané z vyšetrenia klienta a potrebujem ich dostať do počítača. Celkový čas zápisu do počítača sa mi skrátil asi na polovicu. Žiaľ software nevie za mňa napísať posudok a vyhodnotiť psychodiagnostické metódy, čo je výzvou pre tvorcov do budúcnosti.”

Prim. MUDr. Stanislav Okapec

Oddelenie rádiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

“V súčasnej dobe sa program využíva na pracoviskách CT, mamografie, magnetickej rezonancie, klasickej diagnostiky, angiografie a intervenčnej rádiológie. Pomocou hlasu lekári zapisujú lekárske správy priamo do karty pacienta.”

Prim. MUDr. Vladimír Malček

Hispatologické oddelenie všeobecnej nemocnici s PLK Lučenec

“Program na našom pracovisku oddelenia patológie v Lučenci používame tri roky. Využívame ho pri zapisovaní bioptických nálezov. Jeho prínosom je zrýchlenie a skrátenie vyšetrovania, k tomu nám zvyšuje presnosť práce. Je to fantasticky program. ktorý sa na našom pracovisku veľmi osvedčil.”